Taalmodel: strafrechtelijk

FOUT De man loopt nu het risico om strafrechterlijk te worden vervolgd.
GOED De man loopt nu het risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.

VERKLARING
“Strafrechtelijk” heeft betrekking op het strafrecht, niet op de strafrechter.