Taalmodel: commentaarstuk, hoofdartikel, redactioneel stuk, redactioneel commentaar

FOUT In haar editoriaal legt de hoofdredactrice, Béatrice Delvaux, de nadruk op het progressieve karakter van de krant.
GOED In haar commentaarstuk legt de hoofdredactrice, Béatrice Delvaux, de nadruk op het progressieve karakter van de krant.

VERKLARING
“Editoriaal” is een gallicisme. Het is heel direct afgeleid van het Franse “éditorial”.
In het Nederlands is “commentaarstuk” een van de mogelijkheden, maar er zijn ook nog: “hoofdartikel”, “commentaar”, “redactioneel stuk”, “redactioneel commentaar” en wat je verder kunt bedenken dat in de context geschikt is.