Taalmodel: Gibraltar

FOUT De Gibralteken willen hun speciale statuut behouden.
GOED De Gibraltarezen willen hun speciale statuut behouden.

VERKLARING
Bij Gibraltar hoort het bijvoeglijk naamwoord Gibraltarees. De inwoners zijn Gibraltarezen.