Taalprobleem: granaat

FOUT Een kraanman groef het springtuig op, maar de obus raakte daarbij niet beschadigd.
GOED Een kraanman groef de granaat op, maar die raakte daarbij niet beschadigd.
VERKLARING
“Springtuig” en “obus” zijn geen algemeen Nederlands. Het gebruik van de twee woorden wijst ook op synoniemendwang.
Er is vaak behoefte aan een synoniem omdat te veel losse zinnen na elkaar komen, en de tekst uit het oog word verloren. Het is veel eenvoudiger om persoonlijke voornaamwoorden te gebruiken.
Synoniemendwang kan de aandacht van de inhoud afleiden. Als voortdurend synoniemen worden gebruikt, dan houdt de lezer zich op de duur meer bezig met het ontcijferen van de synoniemen, dan met het vlot lezen van de tekst. Daarom mogen synoniemen ook niet altijd te ver gezocht zijn.
Synoniemen betekenen vrijwel nooit precies hetzelfde. Daardoor voegen synoniemen vaak betekenis toe. De vraag is dan, of die extra betekenis gewenst is.

Taalprobleem: recht staan of overeind staan?

FOUT Van de moskee staat alleen de koepel nog recht.
GOED Van de moskee staat alleen de koepel nog overeind.

VERKLARING
“Recht” kan niet worden gebruikt in de betekenis van ‘overeind’.
Vergelijk:
FOUT: Toen de directeur binnenkwam, stonden de leerlingen recht.
GOED: Toen de directeur binnenkwam, stonden de leerlingen op.

Taalprobleem: nog of ook?

FOUT Nog in Oostende is er brand geweest in het Europagebouw.
GOED In Oostende is er ook brand geweest in het Europagebouw.

VERKLARING
De betekenis van “nog” en van “ook” liggen dicht bij elkaar, maar “nog” kan niet gebruikt worden in de betekenis van “eveneens”, “ook” daarentegen wel.

CAT-LOL

Soms betekent CAT ‘computer aided transfiguration’ in plaats van ‘computer aided translation’.
Onze cat vertaalde, nochtans tamelijk intelligent, “walk-behind roller” als”wandelende achterwerkrol”.

Taalprobleem: wijzigen of veranderen?

FOUT De naam ‘verkenner’ is misleidend. Hij zou nog wel eens kunnenwijzigen.
GOED De naam ‘verkenner’ is misleidend. Hij zou nog wel eens kunnenveranderen.

VERKLARING
“Wijzigen” is een overgankelijk werkwoord: iemand wijzigt iets.
* Ik heb nog een paar details in de tekst gewijzigd.
* Door het slechte weer moesten we onze plannen wijzigen.

Niet gebruiken voor: “veranderen”, “gewijzigd worden”.
Het is soms ook mogelijk om concretere werkwoorden te gebruiken.
* Niet: *Woensdag wijzigt de prijs van het brood.
* Wel: Woensdag verandert de prijs van het brood.
* Beter: Woensdag stijgt de prijs van het brood.
* Beter: Woensdag wordt het brood duurder.