Taalmodel: wijzigen of veranderen?

FOUT De naam ‘verkenner’ is misleidend. Hij zou nog wel eens kunnenwijzigen.
GOED De naam ‘verkenner’ is misleidend. Hij zou nog wel eens kunnenveranderen.

VERKLARING
“Wijzigen” is een overgankelijk werkwoord: iemand wijzigt iets.
* Ik heb nog een paar details in de tekst gewijzigd.
* Door het slechte weer moesten we onze plannen wijzigen.

Niet gebruiken voor: “veranderen”, “gewijzigd worden”.
Het is soms ook mogelijk om concretere werkwoorden te gebruiken.
* Niet: *Woensdag wijzigt de prijs van het brood.
* Wel: Woensdag verandert de prijs van het brood.
* Beter: Woensdag stijgt de prijs van het brood.
* Beter: Woensdag wordt het brood duurder.