Taalmodel: totaal

FOUT De globale kostprijs zal pas bekend zijn als we uitsluitsel hebben over alle uitgavenrekeningen.
GOED De totale kostprijs zal pas bekend zijn als we uitsluitsel hebben over alle uitgavenrekeningen.

VERKLARING
“Globaal” is een instinker die vooral is ontstaan onder invloed van het Engelse “global”.
“Globaal” betekent in het algemeen Nederlands niet tot in de bijzonderheden nauwkeurig berekend, bij benadering, ruim genomen. Het kan ook worden gebruikt als synoniem van mondiaal.

Bron: Correct Taalgebruik, W. Penninckx, P. Buyse en W. Smedts, UGA, 2001