Taalmodel: beginnen + te

FOUT Als we vandaag hard beginnen werken, zouden we tegen eind volgende week dat karwei moeten hebben geklaard.
GOED Als we vandaag hard beginnen te werken, zouden we tegen eind volgende week dat karwei moeten hebben geklaard.

VERKLARING
Tussen ‘beginnen’ en het hoofdwerkwoord staat steeds ‘te’: “we beginnen te werken”.