Taalmodel: achterhaald

FOUT Met die uitgesproken mening kon je twintig jaar geleden nog scoren, maar nu is ze toch wel heel erg voorbijgestreefd.
GOED Met die uitgesproken mening kon je twintig jaar geleden nog scoren, maar nu is ze toch wel heel erg achterhaald.

VERKLARING
Iets wat niet meer van deze tijd is, is in de standaardtaal achterhaald. Iemand die niet meer vooraan loopt of rijdt, omdat iemand anders hem heeft ingehaald, is voorbijgestreefd.
bron: Taalwijzer, Paul Cockx, Davidsfonds, 2004