Taalmodel: gallicismen

  ALLEMAAL FOUT

 • Het ongeval gebeurde even voorbij de verkeerswisselaar van Lummen.
 • Voor minister van Buitenlandse Zaken De Gucht onderlijnt het bezoek van de koning de rol die België in de Veiligheidsraad speelt.
 • Ook twee andere partijen krijgen een nationaal nummer, omdat ze in alle kiesomschrijvingen lijsten hebben ingediend.
  ALLEMAAL GOED

 • Het ongeval gebeurde even voorbij het klaverblad van Lummen.
 • Voor minister van Buitenlandse Zaken De Gucht onderstreept het bezoek van de koning de rol die België in de Veiligheidsraad speelt.
 • Ook twee andere partijen krijgen een nationaal nummer, omdat ze in alle kieskringen lijsten hebben ingediend.
  VERKLARING
  Alle bovenstaande fouten zijn gallicismen: letterlijk vertaald uit het Frans.

 • “Verkeerswisselaar” is afgeleid van “échangeur”.
 • “Onderlijnen” is afgeleid van “souligner”.
 • “Kiesomschrijving” is afgeleid van “circonscription électorale”.