Taalmodel: schuld

FOUT Het was de fout van zijn impresario dat hij het niet had gemaakt als entertainer.
GOED Het was de schuld van zijn impresario dat hij het niet had gemaakt als entertainer.

VERKLARING
Iets is iemands schuld. Vaak zie je fout staan, onder invloed van het Engels en het Frans, maar dat is fout (en niemands schuld).