Taalmodel: (ont)slaan, (ont)sloeg, ont/ge-slagen

FOUT Heel concreet: u kunt dus niet ontslaan worden?
GOED Heel concreet: u kunt dus niet ontslagen worden?

VERKLARING
Slaan, sloeg, geslagen. Ook in afleidingen en samenstellingen.