Taalmodel: vervoegen / zich voegen bij

FOUT Frank, Wouter en Bea hebben onze duo’s vervoegd.

GOED Frank, Wouter en Bea hebben zich bij onze duo’s gevoegd.

VERKLARING
Werkwoorden worden vervoegd. Frank, Wouter en Bea hebben zich bij de duo’s gevoegd.
Maar het kan ook veel eenvoudiger: ze zijn bij de duo’s gaan zitten.