Taalmodel: meervoudspellling van eind-y

FOUT De royalties alleen brengen jaarlijks een miljoen op.

GOED De royalty’s alleen brengen jaarlijks een miljoen op.

VERKLARING
In het Nederlands spellen we royalty’s. De spelling royalties is Engels.