Taalmodel: “het feit dat”

FOUT Vooral het feit dat hij niet geselecteerd werd voor de Ronde van Frankrijk dit jaar, ontgoochelde Baguet.

GOED Baguet was vooral ontgoocheld omdat hij dit jaar niet mee mocht naar de Ronde van Frankrijk.

VERKLARING
Het is vooral een kwestie van stijl: de oorspronkelijke zin klinkt stijf met dat “het feit dat” voorop.
Het is best mogelijk dat er Franse invloed meespeelt, want het overdadige gebruik van “het feit dat” komt meer voor in Vlaanderen dan in Nederland.