Taalmodel: breuken en eenheden

FOUT Hij eindigde in een tijd van 23 seconde en 1 honderdste.

GOED Hij eindigde in een tijd van 23 en 1 honderdste seconde.

VERKLARING:Een klein probleempje deze keer:Het breukgetal (1 honderdste) moet voor de eenheid (seconde) staan.